Opleidingskursusse

Opleidingskursusse

Die volgende kursusse word vir 2017 in die vooruitsig gestel:

  • Huweliksverryking
  • Werksverhoudinge en persoonlikheidstoetse
  • Hoe om jou volle potensiaal uit te leef
  • Beplanning en doelwitstelling
  • Leiding vir enkel ouers
Datums en venues sal vroeg in die jaar bekend gemaak word
Skills

Posted on

21st Apr 2016